ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵԼ

Ինչո՞ւ հովանաւորել Ռատիօ ԵԱՆ ընկերակցութիւնը:

  • Հովանաւորելով՝ ձեր անձնական դրօշակը(banner) կ’ունենաք մեր կայքէջին վրայ:
  • Օրէ օր, Ռատիօ ԵԱՆ-ի ունկնդիրներուն քանակը կը բազմապատկուի աշխարհով մէկ:
  • Մեր օրական այցելուներուն 85%ը կը գտնուին ԱՄՆ-ի, Գանատայի, Ֆրանսայի, Հայաստանի եւ միջին արեւելքի երկիրներուն մէջ:
  • Տակաւ առ տակաւ, Ռատիօ ԵԱՆ-ը կը ճանչցուի իբրեւ ամենամեծ համբաւ վայելող ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ռատիօ Կայան: