ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Donate - Thank youՍիրելի՛ ունկնդիր,

ՌԱՏԻՈ ԵԱՆը անվճար է ու անկախ: Ան կը մատուցէ անդադար 24/7 հայկական ու ազգային երգեր:
ՌԱՏԻՈ ԵԱՆը պէտք ունի իր հաւատարիմ ունկնդիրներուն նիւթական օժանդակութեանը։

Ինչպէ՞ս աջակցիլ:
– Ձեր նիւթական օժանդակութիւնները կրնաք ուղարկել «PAYPAL»ով:
– Կրնաք ձեր նուիրատուութիւնները ուղարհել ուղիղ Ռատիո ԵԱՆ-ի Bank-ի հաշիւին, հետեւաբաար մեզ հետ կապ հաստատեցէք որպէսզի ձեռք բերէք RIB / IBAN ը:

Կանխաւ շնորհակալութիւն:
ՌԱՏԻՈ ԵԱՆ տնօրինութիւն